Werktijdenregeling

Het OWI-GEN en de SR hebben afspraken gemaakt betreffende de werktijden voor co-assistenten. Daarbij is een document opgesteld en gecommuniceerd naar de affiliatieziekenhuizen. Het biedt een zeer duidelijke richtlijn en een houvast, mocht je problemen ervaren met de werktijden in een co-schap.

Ervaar je problemen met werktijden? Geef het dan door aan de CoRaad (coraaduva@gmail.com) of de StudentenRaad (studentenraad@amc.uva.nl)!

Bekijk hier het werktijdendocument of kijk op werktijdenregeling-coschappen.