Ongecompenseerde lange diensten, onpersoonlijke beoordelingen, privé problemen; het zijn allemaal problemen die je co-schap kunnen doen mislukken. Gelukkig sta je er niet alleen voor, en is er de Ombudsco bij wie je met al je klachten, problemen en vragen terecht kan.

De Ombudsco is één van de leden van de Coraad, loopt zelf ook co-schappen en is daardoor een laagdrempelig aanspreekpunt. Klachten worden anoniem en op een structurele manier behandeld volgens het in 2006 herziene klachtenprotocol. Belangrijk hierbij is dat we eerst onderzoeken of de klacht gegrond is alvorens we verdere actie ondernemen. Omdat de CoRaad bestaat uit een groot aantal coassistenten met een variëteit in coschap pakketten en we de beschikking hebben over CoLunch notulen, kunnen we een klacht vanuit meerdere perspectieven bespreken tijdens een vergadering.

Het is van belang dat je de klachten of op- en aanmerkingen doorspeelt naar de Ombudsco, want alleen dan krijgt de CoRaad een overzicht over de problemen en kan hij of zij aan de hand van het klachtenbestand actie ondernemen op punten waar zich structureel problemen voordoen. Laat het dus niet bij de enquête die je aan het einde van ieder co-schap invult en stuur een bericht via onderstaand formulier.

Nogmaals: alle klachten worden anoniem behandeld indien je dit wilt, geef dan “anoniem” op als naam en maak een nieuw emailadres aan.

Contactgegevens ombudsco:
Mail: ombudsco@coraaduva.nl

Telefoonnummer: 06-12403310