De CoRaad werd in 1996 opgericht als commissie van de MFAS, met de volgende doelstellingen:

● Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
● Het vertegenwoordigen van coassistenten
● Het vormen van een aanspreekpunt voor coassistenten

Vanaf het begin opereerde de CoRaad onafhankelijk binnen de faculteit. Kernactiviteit was het houden van eigen enquêtes onder coassistenten. De resultaten hiervan werden samen met geformuleerde aandachtspunten en adviezen één maal in de zes weken aan de coassistenten gepresenteerd en daarna naar de verschillende affiliaties/opleiders opgestuurd.

In 1997 begon ook de faculteit, vanuit het Onderwijsinstituut Geneeskunde (OWI GEN), coassistenten te enquêteren. Vanaf dat moment ontvingen affiliaties/opleiders vanuit twee verschillende bronnen feedback op hun coschappen. Hierom is de CoRaad, medio 1998 gestopt met haar eigen enquêtes. In het najaar van 1998 heeft overleg met het OWI GEN plaatsgevonden waarna uiteindelijk de CoRaad in haar huidige vorm opnieuw opgestart is.

Anno 2016 zijn de doelstellingen van de CoRaad in grote lijnen ongewijzigd, waarbij de CoRaad een belangrijke rol speelt op het gebied van kwaliteitsbewaking voor het onderwijs en de vertegenwoordiging van coassistenten. Daarnaast probeert de CoRaad eventuele tekortkomingen in het onderwijsprogramma op te vangen door cursussen en congressen te organiseren. Jaarlijks keren grotere evenementen zoals de Beste Coschapverkiezing, Levi’s Lab en het Speeddaten met Specialisten terug. Ook zorgt de CoRaad voor netwerken en ontspanning door het regelmatig organiseren van een CoBorrel.

Huidige invulling doelstellingen:

Kwaliteitsbewaking en inspraak in het onderwijs door:
● Zitting in de Masterevaluatie commissie
● Contact met OWI GEN
● Ombudsfunctie
● Organisatie van coschap en carrière gerelateerde activiteiten

Vertegenwoordiging op lokaal en landelijk niveau door:
● Deel te nemen aan de affiliatie overleggen van de verschillende vakgroepen
● Zitting te nemen in het Landelijk Overleg Coassistenten (LOCA)