CoLunches

De CoRaad houdt een vinger aan de pols bij elke afdeling en in ieder ziekenhuis waar coschappen worden aangeboden.

CoLunches zijn een initiatief van de CoRaad en het Onderwijsinstituut. Minstens één keer per jaar organiseren we een CoLunch in samenwerking met de desbetreffende afdeling. Tijdens deze lunch wordt het coschap onder coassistenten geëvalueerd. Dit gebeurt zowel op praktisch als op inhoudelijk vlak: wat gaat er goed en wat kan beter?

De CoRaad kijkt of er (langlopende) problemen zijn en koppelt deze aan deze terug aan de coördinator. Ook overleggen we regelmatig met het OWI-GEN.

Beste Coschap Verkiezing

Elk jaar organiseert de CoRaad de Beste Coschap Verkiezing. Tijdens deze verkiezingen kunnen alle coassistenten duidelijk maken welke coschappen in hun ogen de beste zijn. Bij welk coschap leerde jij het meest en werd je het sterkst uitgedaagd? Welke clinicus zorgt er voor dat co’s het beste uit hun coschap kunt halen? Waar wordt het beste in je naar boven gehaald en schatten ze je het meest op waarde? Jij mag het zeggen!

Prijzen zijn in verschillende categorieën te behalen, zodat ieder coschap en iedere clinicus gelijke kansen heeft, en zodat iedere coassistent kan stemmen ongeacht hoe lang hij/zij al coschappen loopt. De prijsuitreiking geschiedt traditiegetrouw op de Medische Carrièredag van de MFAS.

Evaluatie Keuze- & Oudste Coschappen

Een overzicht van de kwaliteit van keuze- & senior coschappen is momenteel niet voorhanden. Daar deze coschappen de brug slaan met het artsexamen en aan velen de mogelijkheid bieden om de knoop door te hakken voor de toekomst, is enige hulp bij het maken van een keuze geboden.

Graag horen wij wat jíj als (bijna) arts van jouw keuze- en/of senior coschap vond.