CoVertegenwoordigers

Elke mentorgroep binnen een cogroep kiest een vertegenwoordiger uit. Deze vertegenwoordiger wordt uitgenodigd om met de CoRaad mee te denken over de kwaliteit van de master. Deze meetings worden geleid door iemand van de CoRaad en zullen een aantal keer per jaar plaatsvinden. 

Wil jij meehelpen om de opleiding te verbeteren? Meld je dan aan als covertegenwoordiger van jouw mentorgroep!

Evaluaties van de coschappen

Na elk coschap wordt aan de coassistenten gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk coassistenten dit doen! De opleiding wil graag van veel verschillende co’s feedback ontvangen. 

Deze evaluatieformulieren worden altijd besproken door de evaluatiecommissie van de opleiding. De SR en de CoRaad sluiten hierbij aan om zo de belangen van de coassistenten te verdedigen.