Projecten onderwijs

Ons doel: altijd een waardevol coschap

De kwaliteit van coschappen kan nog wel eens verschillen, er zijn zoveel factoren van invloed of een coassistent voldoende leermomenten meemaakt en alles uit een coschap kan halen. Om coassistenten hierin te ondersteunen zetten wij onderwijsprojecten op. Dit met als doel wijzigingen aan te brengen binnen coschappen, danwel coassistenten handvatten te bieden om zelf hun leerproces te verbeteren. 

Hoe komen deze projecten tot stand?

Met de CoRaad nemen wij deel aan de coschapsevaluaties van de verschillende coschappen. Hierin proberen wij naast het identificeren van knelpunten van specifieke coschappen ook overstijgend trends te identificeren waar wij op aan kunnen haken. Zo zien wij vaak terug dat de informatievoorziening van affiliaties niet op orde is, waarop wij het inwerkdocument hebben gelanceerd.  

Loop je tegen zaken aan tijdens je coschap waar wij mogelijk bij kunnen helpen? Heb je zelf ideëen voor verbetering? Laat het ons weten, wellicht kunnen wij dit oppakken in een volgend project.

Welke projecten zijn er?

Het inwerkdocument

Met het inwerkdocument voor coassistenten hopen we een einde te maken aan constant het wiel opnieuw moeten uitvinden op een nieuwe afdeling. Alles wat je moet weten om je werkzaamheden uit te voeren gebundeld in één document. Hierdoor heb jij als coassistent meer tijd en ruimte om te doen waarvoor jij er bent: leren!                             

Inventarisatie leermomenten

Hoe vul je je coschap het best in? Wat zijn de beste activiteiten om zoveel mogelijk te leren?  Door middel van dit project hopen wij een platform te creëren waarop coassistenten inspiratie kunnen delen én opdoen over mogelijke leermomenten. Met als doel om zoveel mogelijk uit je coschap te kunnen halen en een zo waardevol coschap te doorlopen.