CoLunches

De CoRaad houdt een vinger aan de pols bij elke afdeling en in ieder ziekenhuis waar coschappen worden aangeboden.

CoLunches zijn een initiatief van de CoRaad en het Onderwijsinstituut. Minstens één keer per jaar organiseren we een CoLunch in samenwerking met de desbetreffende afdeling. Tijdens deze lunch wordt het coschap onder coassistenten geëvalueerd. Dit gebeurt zowel op praktisch als op inhoudelijk vlak: wat gaat er goed en wat kan beter?

De CoRaad kijkt of er (langlopende) problemen zijn en koppelt deze aan deze terug aan de coördinator. Ook overleggen we regelmatig met het OWI-GEN.

 

Agenda CoLunch

Introductie

  • Korte uitleg over de CoRaad en onze activiteiten
  • Doel van de CoLunch

Evaluatie coschap(pen)

Praktisch

1. Introductie op de eerste dag

2. Werktijden (Lunchtijd, diensten: hoeveel, tijden, compensatie,

slaapmogelijkheid, nuttig)

3. Klussen (Leermomenten belemmerend)

4. Voldoende faciliteiten voor coassistenten (Pc’s, kluisjes, kamer voor

opnames)

 

Inhoudelijk

5. Patiënten opnemen (Hoeveel? Poli: controle patienten? Bijzitten?)

6. Voldoende variatie (Rooster, ziektebeelden)

7. Voldoende leermomenten

8. Nabespreken opgenomen patiënten

9. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid (NB oudste co’s)

10. Onderwijs (Kwantitatief en kwalitatief; Evt. demonstreren LO)

11. Presentaties en beoordelingen

 

Afsluiting

Gelegenheid tot vermelden van punten in afwezigheid van de coördinator.

 

Mocht je ooit nog een klacht hebben: mail de Ombudsco via

coraaduva@gmail.com

 

Sluit Menu